สามารถที่จะรวมสองบัญชีเข้าไว้ด้วยกันได้หรือไม่

ต้องขออภัย แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะรวมสองบัญชีเข้าไว้ด้วยกันเนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถย้ายบัญชีจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้โดยใช้สองเว็บไซต์ในหนึ่งบัญชี

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!