สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้หรือไม่(ลงทะเบียนโดเมนไปแล้ว)

ต้องขออภัยเราไม่สามารถให้แก้ไขโดเมนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อเหตผลด้านความปลอดภัย แต่คุณสามารถลบหรือยกเลิกได้ แล้วทำการลงทะเบียนโดเมนใหม่อีกครั้ง

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!