จะยกเลิกบัญชีได้อย่างไร

สามารถทำได้ที่ 'Control Panel' -> 'Delete Account' คำเตือน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกลบจากระบบจนหมด

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!