สามารถเชื่อมต่อโฮสติ้งจากมือถือได้หรือไม่

ต้องขออภัย แต่โอสติ้งเราเป็น windows/linux แต่อย่างไรก็ดีเราไม่ได้ทำการทดสอลบนอุปกรณ์มือถือ แต่คุณสามารถลองเชื่อมตอ่ได้ผ่านเว็บไซต์เข้าไปที่ control panel มันสามารถทำงานได้ปกติ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!