ฉันพูดได้แต่ภาษา อังกฤษเท่านั้น

ต้องขออภัยฉันพูดได้แต่ภาษาอังกฤาเท่านั้น ไปที่ http://translate.google.com/ tool เพื่อแปลเป็นภาษาที่คุณต้องการ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!