ไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์ได้

ต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวก แต่อย่างไรก็ตามเราได้เตรียมบริการแชร์โฮสติ้ง ซึ่งหมายถึงหลายบัญชีอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว เราไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ php/apache/mysql ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ขอบคุณอย่างสูงที่เข้าใจความจำเป็นของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!