จะเปลี่ยน อีเมลล์ บนพื้นที่สมาชิกได้อย่างไร

สามารถเปลี่ยนได้ที่ http://cpanel.#master_domain บน control panel ที่เมนู "My Profile"

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!