จะทำการย้ายเว็บไซต์ฉันมาที่เซิร์ฟเวอร์คุณได้อย่างไร

ถ้าไม่ใช้ MySQL database การเคลื่อนย้ายจะทำได้ง่ายมากเพียงแค่อัฟโหลดไฟล์มาที่ 'public_html' บนเซิร์เวอร์ ถ้าใช้ PHP เว็บไซต์ ตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆเช่น โดเมนเนม path อื่นๆที่จำเป็นต้องแก้ไข ถ้าเว็บไซต์ใช้ MySQL ก็ต้องทำการย้าย database มาที่เซิรืฟเวอร์ของเราแล้วแก้การตั้งค่าต่างๆให้ถูกต้องตามที่อยู่ใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. Backup database ที่เซิร์ฟเวอร์เก่า เครื่องมือ MySQL backup ไปที่ phpMyAdmin, เลือก database ที่ต้องการแล้วคลิก 'Export' tab. เลือก Save เป็น 'gzipped'. ดาวน์โหลด database backup 2. สร้าง database ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์เรา คุณได้ไฟล์มาจากข้อ 1 อยางเช่น yourdatabase.sql.gz. และก่อนที่จะ restore ต้องสร้าง database ให้เสร็จก่อน แล้วทำการอัฟโลดเข้าไปในข้อ 3 3. นำเข้า database ไปที่เซิร์ฟเวอร์ ไปที่ phpMyAdmin แล้วเลือก 'Import' แล้วเลือกไฟล์ที่ backup แล้วคลิก GO รอจนกว่าจะนำเข้าเสร็จถ้าคุณใช้ไฟล์ขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลานานพอสมควร 4. แก้ไข configuration ไฟล์ เมื่อ database ถูกสร้างเสร็จแล้ว, ต้องแก้ configuration ไฟล์ ของ PHP สคริปส์ และแก้ไขค่า database host, database name, database username และ database password หมายเหตุ: เราไม่ได้ใช้ "localhost" เป็นชื่อโฮสของ MySQL , เราใช้ชื่อ MySQL โฮสเป็น "mysql.#master_domain"

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!