การส่งอีเมลล์จำนวนมากของฉันโดนระงับ

การส่งอีเมลล์จำนวนมากผิดข้อตกลงการใช้งาน คุณสามารถทำได้เพียง 20 อีเมลล์ต่อนาที่ (ใช้ PHP)และ 10 อีเมลล์ต่อนาที่ (ใช้ SMTP) เราต้องขออภัย การส่งเมลล์จำนวนมากทำให้เซิร์ฟเวอร์ของเราโดน blackliste เร็วขึ้น จากเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ และเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตรวจสอบทุกบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์ของเราดังนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้ใช้งานการส่งเมลล์จำนวนมาก

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!