สามารถอัฟโหลดไฟลขนาด 2 MB ได้หรือไม่

ถ้่ต้องการอัฟโหลดไฟล์มากกว่า 2MB ต้องใช้ FTP Client เราไม่มีลิมิตใดๆในการใช้งาน FTP Client

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!