สามารถเปลี่ยนหน้า 401 error เมื่อทำการตั้งค่ารหัสผ่านป้องกันโฟลเดอร์

ไปที่ Error Pages บน cPanel จากนั้นเปลี่ยนค่าหน้า error คลิกที่ 401 page แล้วเปลี่ยนหน้า error ที่ต้องการ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!