จะเพิ่มโดเมน addon ได้อย่างไร

การเพิ่มโดเมนสามารถทำได้โดยไปที่ "Control Panel" แล้วก็จะมองเห็นข้อมูลที่คุณต้องการ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!