สามรารถวางโฆษณาต่างๆบนเว็บไซต์ได้หรือไม่ AdSense

สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!