AdSense ads ไม่แสดงบนหน้าเว็บไซต์

ถ้าข้อมูล ads ไม่แสดงต้องแน่ใจว่าวางโค้ดวางถูกตำแหน่งระหว่าง "body" tag ถ้ายังเจอปัญหานี้อยู่ ต้องติดต่อบริษัทผู้ให้บริการการ ads

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!