สามารถใช้งาน AJAX บนเว็บไซต์ได้หรือไม่

ใช้งานได้ โดยไม่มีปัญหาอะไร

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!