allow_url_fopen function ถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

PHP function allow_url_fopen ถูกเปิดใช้งานปกติ ถ้าคุณได้รับ error ใดๆเกี่ยวกับการดึงข้อมูลจาก emote URL เช็คสคริปส์ของคุณ ถ้าพยายามดึงข้อมูลจาก port ที่ไม่ใช่ port standard อาจจะทำให้โดนบล็อกจาก firewall บอกฉันอีกทีว่าคุณใช้ port อะไร เรจะได้ปลดล็อกให้ในกรณีนี้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!