สามารถทำ การเชื่อมต่อแบบ anonymous FTP connection ได้หรือไม่

การเชื่อมต่อแบบ anonymous FTP connection ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!