สามารถติดตั้ง APC(Alternative PHP Cache)บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

ต้องขออภัย PHP cache เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วบนเซิร์ฟเวอร์ของเราจึงไม่ได้ติดตั้ง APC (alternative PHP cache) ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!