สามารถใช้งาน ASP ได้หรือไม่บนเซิร์ฟเวอร์

ไม่สามารถใช้งานได้เพราะเซิร์ฟเวอร์เราเป็น Linux OS

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!