ไม่มีโดเมนที่มี awstats stats เพื่อแสดง

โปรแกรม Advanced stat(เช่น awstats, webalizer, analog) ไม่สามารถใช้งานได้บนเซิร์ฟเราในขณะนี้ แต่สามารถใช้งานเครื่องมืออื่นได้ที่ Google Analytics stat บนเว็บไซต์ http://www.google.com/analytics/

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!