จะทำการ block IP โดยใช้ .htaccess ได้อย่างไร

สามารถทำได้โดยระบุ IP ที่ต้องการบลอกที่ .htaccess ไฟล์ โดเยการสร้างไฟล์วางไว้ที่ public_html แล้วเพิ่มบันทัดต่อไปนี้ในไฟล์ order allow,deny deny from 127.0.0.1 allow from all โดยจะบลอกทุก user ที่ใช้ 127.0.0.1 IP สามารถดาวน์โหลด IP ของแต่ละประเทศได้ที่ https://www.countryipblocks.net/country_selection.php

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!