ปัญหา: Browser พยายามดาวน์โหลดไฟล์ PHP

อาจจะเกืดจากหลายๆปัญหาคุณสามารถตรวจสอบได้ตามนี้ 1.ตรวจเช็ค Apache Handlers ใน cPanel เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการตั้งค่า custom handlers 2.ถ้าข้อ 1 ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สร้างไฟล์ .htaccess ใหม่ที่ Encode ด้วย UTF-8 ข้างในไฟล์ต้องมี AddType application/x-httpd-php .php .htm .html AddHandler x-httpd-php .php .htm .html ลบไลล์ .htaccess เก่าทิ้ง และอัฟโหลดอันใหม่ขึ้นไป

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!