สามารใช้งาน Capistrano บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

ไม่สามารถใช้งาน Capistrano บนเซิร์ฟเวอร์เราได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!