จะตั้งค่าเริ่มต้นของ (catch all) อีเมลล์ได้อย่างไร

ไม่สามารถทำได้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราในขณะนี้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!