สามารถรัน cgi หรือ perl บนเว็บไซต์ได้หรือไม่

เราต้องขออภัยไม่มีบริการ Perl/CGI บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!