สามารถเพิ่ม chat บนเว็บไซต์ได้หรือไม่

สามารถทำได้ยกเว้น IRC

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!