สามารถลบข้อมูล client ได้หรือไม่(ลบทั้งหมด)

สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาจาก control panelแต่ไม่สามารถลบได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!