จะทำการ แก้ไข/เปลี่ยน/เพิ่ม CNAME หรือ DNS records อื่นได้อย่างไร

สามารถทำได้ที่ "DNS Zone Editor"

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!