สามารใช้งาน ColdFusion บนเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

ColdFusion ไม่สามารถใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!