ฉันไม่สามารถ compile สคริปส์บนเซิร์ฟเวอร์ได้

ต้องขออภัย เราไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม compile สคริปส์ใดๆบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!