สามารถติดต่อ control panel โดย https ได้หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งาน SSL secure access ได้บน control panel

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!