สามารถ copy/paste HTML code บนไฟล์ฉันได้โดยตรงได้หรือไม่

สามารถทำได้บน File Manager ที่ control panel เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกด Edit

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!