สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลล์ได้หรือไม่โดยไม่ต้องไปที่ cPanel

สามารถเปลี่ยนได้ที่ control panel ตรง การจัดการอีเมลล์(email management)

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!