จะเปลี่ยนรหัสผ่านของ cPanel ได้อย่างไร

ไปที่ Control Panel -> Change Password หมายเหตุ : รหัสผ่าน FTP จะถูกเปลี่ยนด้วย

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!