สามรถสร้างลิมิตของรหัสผู้ใช้งานที่ cPanel สำหรับเพื่อนฉันได้หรือไม่

ปัจจุบันไม่สามารถทำได้เพียงแค่ 1 login เท่านั้นสำหรับ cPanel แต่อย่างไรก็ตามเรามีแยก 3 องค์ประกิบที่แยกกันได้แก่ databases, e-mails และ files (FTP) คุณสามารถสร้าง login เหล่านี้ให้เพื่อนคุณได้ และสามารถจัดการเว็บไซต์ได้อย่างไม่มีปัญหา <> สามารถสร้างลิมิตบัญชีสำหรับ FTP ผ่าน cPanel -> FTP accounts (tสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่อนุญาตเท่านั้น) <> สามารถสร้างบัญชี e-mail ผ่านทาง cPanel -> Email accounts, และสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://webmail.#master_domain ลิ้งค์ (โดยไม่ต้องเข้าใช้งานผ่านทาง cPanel เพียง login ด้วยอีเมลล์และรหัสผ่าน)รามถึงการใช้งานผ่านทาง POP3/IMAP หรือ SMTP. <> สามารถสร้างรหัสผู้ใช้งาน MySQL ผ่านทาง cPanel -> MySQL, และเตรียมชื่อ db, รหัสเข้า db และรหัสผ่าน สำหรับเพื่อนของคุณ ซึ่งสามารถใช้จัดการ MySQL database ผ่านทาง phpMyAdmin, สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://phpmyadmin.#master_domain (โดยไม่ต้องผ่านทาง cPanel)

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!