สามารถดูข้อมูลการใช้ CPU log หรือไม่

ต้องขออภัยไม่สามารถทำได้ เรามีอีเมลล์แจ้งเตือนเมื่อมีการใช้ CPU เกินเท่านั้น

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!