สามารถ CREATE VIEW บน MySQL ได้หรือไม่

สามารถทำ MySQL CREATE VIEW บน MySQL เซิร์ฟเวอร์ได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!