จะรัน cronjob ได้อย่างไร

ใช้ command ต่อไปนี้เพื่อรัน cronjob php -f /home/YOUR_CPANEL_USERNAME/public_html/file.php หมายเหตุ ถ้ารัน cronjob ที่ทงานหนัก บัญชีของคุณจะถูกระงับ ต้องแน่ใจว่า cronjob ไม่ทำงานหนักเกินไป ถ้าไม่แน่ใจว่าทำงานหนักเกินไปหรือไม่ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Google หรือ สคริปส์ developers

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!