จะเปลี่ยน database charset ได้อย่างไร

สามารถเปลี่ยนได้ที่ phpmyadmin เลือก database ที่ต้องการแก้แล้วคลิก 'Operations' มองหา 'Collation' จากนั้นเลือก charset ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Go เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ถ้าต้องการเปลี่ยนบงตารางหรือ field สามารถทำได้ดังข้างบนแต่เลือกที่ table แทนที่จะเป็น database แล้วทำตามขั้นตอนข้างบน

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!