ไม่สามารถสร้าง database จาก phpMyAdmin

ทุกๆ database ต้องสร้างจาก control panel ไม่สามารถทำได้ผ่านทาง phpMyAdmin เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย โดยไปที่ MySQL บน control panel ของคุณเพื่อสร้าง database ใหม่

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!