มีบริการ dedicate เซิร์ฟเวอร์หรือไม่

เราไม่มีบริการ dedicate เซิร์ฟเวอร์ในขณะนี้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!