จะทำให้ directory / file เขียนทับได้อย่างไร

ก่อนอื่นที่จะทำให้ directory/file เขียนทับได้ ต้องเพิ่มสิทธิ์การใช้งานเป็น 777 สามารถทำได้ผ่าน cPanel หรือ FTP client

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!