สามารถ disable auto_prepend_file หรือ auto_append_file ได้หรือไม่

ต้องขออภัยเราไม่สามารถ disable auto_prepend_file and auto_append_file ให้ได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!