จะทำการ disable directory listing ('index of' page) ได้อย่างไร

ถ้าเจอ "Index of /" บนหน้าเว็บหมายความว่าคุณไมได้อัฟโหลดไฟล์ index บนเซิร์ฟเวอร์ กรุณาอัฟโหลด index.html หรือ index.php ไปที่เซิร์ฟเวอร์คุณปัญหานี้ก็จะหมดไป สามารถอัฟโหลด index.html หรือ index.php ว่างๆไปก็ได้ถ้าไม่ต้องการให้แสดงค่าใดๆ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!