จะ disable mod_security ได้อย่างไร

เพิ่มสิ่งเหล่านี้ไปบน .htaccess ไฟล์เพื่อ disable mod_security SecFilterEngine Off SecFilterScanPOST Off

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!