จะ disable output_buffering ได้อย่างไร

การ disable output buffering เพียงแต่เพิ่มบันทัดนี้ใน .htaccess ไฟล์ php_value output_buffering Off

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!