สามารถใช้งาน Dolphin บนเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่

ต้องขออภัย ไม่สามารถใช้งาน Dolphin บนเซิร์ฟเวอร์เราได้ เพราะต้องลง PHP exec() function และ ffmpeg ถึงจะใช้งานได้

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!