จะ enable register_globals ได้อย่างไร

PHP register_globals ตั้งค่าเป้น OFF เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภั และสคริปส์ปัจจุบันไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นนี้แล้ว ถ้าได้รับ error ใดๆ คุณต้องติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรมของคุณ อย่างไรก็ตาม สามารถ enable register_globals ได้ที่ .htaccess ไฟล์เพิ่มบันทัดนี้ php_flag register_globals on เราไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากอาจจะมีผลด้านความปลอดภัยต่อเว็บไซต์คุณ

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!