ฉันได้รับ error "421 too many connections" ตอน FTP

ถ้าใช้ FileZilla ให้ลองดังนี้ Edit -> Settings -> Transfers แล้วใส่ค่า If you use FileZilla software, try to go Edit -> Settings -> Transfers ที่ค่า "Maximum simultaneous transfers" ใส่ค่า "4" ลองอีกทีว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่ระหว่าง FTP ทุก FTP client มีฟังก์ชั่น limit maximum simultaneous transfers ต้องตั้งค่าให้มันต่ำสุดเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องการการ error เพื่อเพิ่มความเร็วในการอัฟโหลดควรจะบีบอัดมันก่อนแล้วค่อย extract มันออกมาที่เมนู "File Manager"

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!