เราจะสร้างเพจ error ได้อย่างไร

ง่ายๆเพียวแค่เพิ่มบันทัดนี้ไปใน .htaccess ไฟล์ ErrorDocument [error number] [URL of custom page] ตัวอย่างเช่น การ divert 404 Not Found error ไปที่หน้าเพจที่ฉันสร้าง notFound.html(ในโฟลเดอร์เดียวกัน) ErrorDocument 404 /notFound.html ซึ่งไฟล์ที่สร้างมาต้องอยูในโฟลเดอร์เดียวกันกับ .htaccess ไฟล์ ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่าน URL และต้องเพิ่มบันทัดต่อไปนี้ ErrorDocument 401 /errorpages/needAuth.html ในการชี้ error ไปที่ error เพจ จะต้องเก็บไฟล์ไว้ใน root directory ของเว็บไซต์คุณ ทำง่ายๆเพียงแค่เพิ่มเข้าไปใน .htaccess ไฟล์

ทำให้บางคนมีความสุขกันเถอะ!